Advokatfirmaet Kvande & Co tilbyr rådgivning og prosedyre-bistand til privatpersoner
samt til små og mellomstore bedrifter. Les mer

advokatene

Vårt mål er å finne gode, raske og rimelige løsninger for våre klienter og å gi personlig oppfølgning av advokat  Anette Lilleengen Kvande og/eller advokat og lege Georg Kvande når de har behov for det.

Vårt firma har valgt å satse spesielt på følgende rettsområder: erstatnings- og forsikringsrett, helserett, forvaltningsrett, familie-, arv- og skifterett, arbeidsrett samt spørsmål knyttet til bolig- og fast eiendom.