Om oss

 • Advokatfirmaet Kvande & Co ble stiftet i 1999 og består i dag av advokat og lege Georg Kvande og advokat Anette Lilleengen Kvande. Vi har kontor i Oslo, men bistår klienter fra hele landet.

  Vårt firma er opptatt av tilgjengelighet
  og en tett personlig oppfølging

  Er du usikker på hvordan du skal fremstille din sak ovenfor offentlige myndigheter eller andre, om du har krav på erstatning og hvordan du skal dokumentere ditt krav, anbefaler vi deg ta kontakt med oss, slik at vi kan gi deg råd. Ta kontakt med oss på telefon, og vi vil kunne informere deg nærmere med tanke på hvilke muligheter vi har for å bistå deg og hva som vil være dine omkostninger ved vår bistand.

 • Advokat Georg Kvande

  Georg Kvande er cand.jur. fra Universitetet i Oslo og cand.med. fra Universitetet i Bergen.
  Han har mastergrad i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo. 

  Han har lang erfaring som anestesilege ved offentlige og private sykehus og klinikker.

  Siden 1999 har han vært partner i Advokatfirmaet Kvande & Co. Han arbeider primært med rettsområder med tilknytning til medisin. Det omfatter blant annet bistand til skadelidte i forbindelse med erstatningssaker som følge av skader etter trafikkulykker, medisinsk behandling og i forbindelse med yrkesskader. Det omfatter også bistand til helsepersonell o.a. knyttet til deres yrkesutøvelse og næringsvirksomhet.

  Mobil: 916 06 590
  E-post: georg@advokatkvande.no

 • Advokat Anette Lilleengen Kvande

  Anette Lilleengen Kvande er cand.jur. fra Universitetet i Oslo.

  Siden 2000 har hun vært partner i Advokatfirmaet Kvande & Co. Etter ulike typer forvaltningspraksis har hun i over 18 år arbeidet med personskadeerstatning, spesielt med yrkesskader, pasientskader, og skader etter trafikkulykker. I tillegg til de nevnte områdene yter hun bistand innenfor fast eiendoms rettsforhold, familierett,
  arv- og skifterett, forvaltningsrett og arbeidsrett.

  Mobil: 915 54 446
  E-post: anette@advokatkvande.no