Arbeidsrett

  • Arbeidsrett omfatter juridiske problemstillinger vedrørende arbeidslivets ulike regelverk.

    Vårt firma yter bistand ved ansettelser, oppsigelse, avskjed samt spørsmål knyttet til
    f.eks. lønn, feriepenger og arbeidsavtaler.