Bolig og fast eiendom

  • Innen dette rettsområdet yter vi bistand med bl.a:

    • tvister mellom selger og kjøper av bolig, herunder reklamasjon som gjelder feil og mangler ved fast eiendom
    • naborettslige problemstillinger