Helserett

 • Vårt firma har særlig kunnskap innen medisin og har derfor spesialisert seg på rettsområder
  hvor denne kompetansen er spesielt nyttig.

  Vi arbeider med mange ulike typer problemstillinger innenfor helseretten, og har spesielt
  bred erfaring med erstatningssaker som følge av pasientskader, trafikkskader og yrkesskader.

  Vi yter også bistand til leger, sykepleiere og annet helsepersonell i forbindelse med deres
  yrkesutøvelse, herunder knyttet til deres autorisasjoner.