Forvaltningsrett

 • Dette rettsområde omfatter mange ulike problemstillinger og fagfelt.

  Vi bistår med hensyn til klagebehandling når det gjelder ulike typer forvaltningsvedtak.

  Vi har spesielt bred erfaring med forvaltningsvedtak innen områder for helse- og medisin,
  herunder i forbindelse med autorisasjoner for helsepersonell og ulike typer trygdeytelser.

  Vi bistår bl.a. med klager på vedtak fattet av NAV og helsetilsynet og klager til Sivilombudsmannen.

  Normalt har man kun 3 uker på seg for å klage over et forvaltningsvedtak. Dersom du er uenig i
  et vedtak og har behov for juridisk bistand for å få vurdert vedtaket og evt. utarbeidet en klage,
  er det viktig at du tar kontakt med advokat så snart du har mottatt vedtaket.