Familie-, arv- og skifterett

 • Innen familie-, arv og skifterett yter vårt firma bistand i anledning følgende problemstillinger:

  • opprettelse og tolkning av testament
  • privat og offentlig skifte av dødsbo
  • opprettelse av ektepakt og samboeravtaler
  • økonomiske oppgjør ved skilsmisse og etter ugift samliv
  • spørsmål eller tvister knyttet til foreldreansvar, fast bosted og samvær med egne barn
  • barnevernssaker